Teaterhistoria

Förr kunde du hitta Finnskogs Teater här. Du hittar dem nu via deras Facebook

Teater, ibland drama eller skådespel, är en typ av scenkonst, som syftar till att agera, berätta, framställa eller förevisa historier, idéer eller känslor inför en publik. Detta sker vanligtvis genom dialog, det vill säga tal och gester mellan olika rollfigurer, spelade, eller agerade av skådespelare. Dessa måste kunna uttrycka alternativa personligheter, åldrar, röster, kön, och kroppshållningar. Skådespeleriet i en teaterföreställning samverkar med ett antal andra visuella element, såsom scenografi, ljussättning, kostymering och smink. Ofta används ljud, specialeffekter och rekvisita för att förhöja verklighetsintrycket. - Wikipedia

Själva ordet teater är från det antika grekiska ordet theatron. Det är en  avledning av ordet Thea, att se, som betyder skådeplats. Teater som svenskt ord har existerat sedan 1600-talet. 

Teater har en lång historia då det redan för länge sedan fanns årliga religiösa föreställningar. Dessa handlade då om myten om Osiris och Isis under 2500-talet f.Kr.

Olika former av teater

Den teater som finns idag här har utvecklats från den teater som fanns i det Antika Grekland. Det startade som en fest till guden Dionysos' ära med sånger och tal, som utvecklades vidare att bli skådespel. Sedan växte sig Romarriket större och de tog då över en del från grekerna, så som deras gudar och kultur. De använde dock teatern i ett politiskt syfte. 

Under medeltiden kom det en form av teater med romantiska teman så väl som mysteriepel. Under den senare delen av medeltiden kom så även Commedia dell'arte.

Från reformationen och fram till nedstängningen av teatrarna 1642 skrevs några av de verk som fått störst inflytande på den fortsatta västerländska dramatiken och det under den period som ibland kallas den elisabetanska teatern. Här hittar man verk som William Shakespeares Hamlet, En midsommarnattsdröm och Richard III.

Dockteater var en annan form av teater, som man kan härleda till de gamla egyptierna och etruskerna. I Grekland möter man dockteater från 400-talet f.Kr.

Svensk teater

Svensk teater uppkom under 1600-talet kan man säga då det blev ett skådespel för en bredare allmänhet. Dock har det förekommit olika former av teater i Sverige sedan medeltiden. Den första permanenta teatern i Sverige kom 1667 och det i form av Bollhusteatern i Stockholm. Den inreds som en riktigt teater under 1669. Sedan under 1700-talet kom det än fler teatrar och Gustav III grundar den Kungliga Operan 1777 och Kungliga Dramatiska teatern 1788.